De veer is gebroken - de poort kan niet meer dicht.

Bij de veerbreuk van een sectionaalpoort met torsieveren kan de poort niet meer gesloten worden. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. De veerbreukbeveiliging kan echter overbrugd worden zodat de poort toch kan gesloten worden. Volg de stappen 1 tot en met 4 van onderstaande handleiding.