Wat kost een herstelling?

Voor een herstelling die buiten de garantieperiode valt hanteren we volgende tarieven of kostprijzen.

Verplaatsingskosten

  • 0,4 euro per kilometer gerekend van de desbetreffende vestiging naar de werf en terug. (berekend via Google Maps)
  • De werkuren tijdens de verplaatsingstijd van 1 of 2 werknemers (naargelang de omvang van de herstelling) gerekend van de desbetreffende vestiging naar de werf en terug. (berekend via Google Maps)

Werkuren

  • De kostprijs van de gepresteerde werkuren ter plaatse.
    De momenteel gehanteerde prijs per werkuur kan op eenvoudig verzoek telefonisch of per email verkregen worden.