Vaak gestelde vragen

Antwoord niet gevonden? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Wat kost een herstelling?

Voor een herstelling die buiten de garantieperiode valt hanteren we volgende tarieven of kostprijzen.

Verplaatsingskosten

  • 0,4 euro per kilometer gerekend van de desbetreffende vestiging naar de werf en terug. (berekend via Google Maps)
  • De werkuren tijdens de verplaatsingstijd van 1 of 2 werknemers (naargelang de omvang van de herstelling) gerekend van de desbetreffende vestiging naar de werf en terug. (berekend via Google Maps)

Werkuren

  • De kostprijs van de gepresteerde werkuren ter plaatse.
    De momenteel gehanteerde prijs per werkuur kan op eenvoudig verzoek telefonisch of per email verkregen worden.